Odnowienie współpracy Gminy Dębica z węgierskim miastem Újszász

„My, niżej podpisani, na mocy Umowy o wzajemnej współpracy zawartej w dniu 24 czerwca 2004r. pomiędzy węgierskim miastem Újszász, a polską Gminą Dębica, deklarujemy dalszą współpracę(…)”. Podpisy na dokumencie oficjalnie złożone, przyjaźń dwóch samorządów będzie kontynuowana. Wizyta była również okazją do zaproszenia Gminy Dębica na Dni Miasta Újszász.

Działania, jakie będą podejmowane w ramach podpisanej deklaracji to: nawiązywanie kontaktów współpracy pomiędzy mieszkańcami Gmin Partnerskich, podejmowanie wspólnych działań mających na celu rozwój Gmin Partnerskich, wymianę osiągnięć w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i turystyki,  ochrony środowiska, oraz prezentowanie tradycji i dorobku kulturalnego.