Współpraca ponownie będzie kwitła

Dzisiaj w Gminie Dębica gościła delegacja z węgierskiego miasta Újszász. Robert Dobozi oraz Anna Bali wraz z osobami towarzyszącymi odwiedziła Gminę Dębica w celu odnowienia i określenia kierunków dalszej współpracy. Obecni na spotkaniu tj. Burmistrz Újszász oraz Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz wyrazili chęć kontynuowania cenionej sobie współpracy sprzed lat. Dowodem tego była podpisana deklaracja we wspólnych działaniach na rzecz rozwoju pozytywnych relacji, promując atmosferę otwartości, wymiany i wzajemnego zrozumienia poprzez podejmowanie działań w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i turystyki,  ochrony środowiska jak również realizowania wspólnych projektów inwestycyjnych, gospodarczych i społecznych. Burmistrz Újszász korzystając z okazji zaprosił Gminę Dębica na święto swojej miejscowości tj. Dni Miasta Újszász. Po zakończonym oficjalnym spotkaniu, zgromadzeni udali się do Latoszyna, na prezentację dokonań Gminy Dębica w zakresie reaktywacji uzdrowiska.

 

 

Historia współpracy:

Kontakty miasta Ujszasz Z Gmina Dębica rozpoczęły się od spotkania latem 2003 w trakcie pobytu delegacji Województwa Szolnok w Zawadzie, w którym udział wzięli Janosz Toth ówczesny delegat do sejmiku wojewódzkiego w Szolnok, lstvan Bali, Zastępca Wójta Gminy Dębica Krzysztof Madej, Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, Andrzej Knot oraz ówczesny komendant Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy w trakcie którego wspominano pomoc jaką udzielili dębiccy strażacy w trakcie pamiętnej powodzi w Szolnok, w roku 2000 gdy wylała rzeka Cisa. Wówczas z ust Istvana Bali padła propozycja nawiązania kontaktu partnerskiego z samorządem miasta Ujszasz. Zgodnie z ówczesnymi ustaleniami pierwszy bezpośredni kontakt miedzy gminami miał miejsce 6 grudnia 2003 r. w trakcie pobytu delegacji polskiej w Ujszasz, podczas której doszło do podpisania listy intencyjnego o wzajemnej współpracy, który parafowali Burmistrz Ujszasz – Peter Molnar, Krzysztof Madej – Zastępca Wójta Gminy Debica oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dębica Janusz Gwóźdź. Oficjalna umowa współpracy została podpisana przez burmistrza Ujszasz – Petera Molnara i Wójta Gminy Dębica – Stanisław Rokosz w dniu 24 czerwca 2004 r. w trakcie uroczystego otwarcia hali sportowej przy Zespole Szkół w Pustkowie – Osiedlu. Kontakty międzygminne rozwijały się z dużą intensywnością. Brały w  nich udział; młodzież szkół podstawowych i gimnazjów (zwłaszcza w okresie ferii i wakacji), grupy artystyczne z Gminy Dębica, grupy taneczne, chór z Ujszasz, sportowcy z miejscowych klubów piłkarskich. Korzystano corocznie z programu partnerskiego UE – Twin Town aż do jego wygaśnięcia, służącego wzajemnemu poznawaniu się mieszkańców obu gmin. Coroczne spotkania oficjalnych delegacji gmin miały miejsce w trakcie Święta Miasta Ujszasz oraz Dożynek Gminnych, także w okazji ważnych wydarzeń a społeczno-kulturalnych dla obu partnerów. Corocznie reprezentacja gminy Dębica brała udział w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych przez węgierski klub sportowy oraz miasto Ujszasz w dyscyplinie lotka kopana Shuttlecock, rangi mistrzostw kraju lub Europy. Kontakty tych gmin przyczyniły się do propagowania tej dyscypliny sportowej w Polsce. Szczególną wagę w trakcie tych międzynarodowych spotkań przykłada się do nawiązywania kontaktów i przyjaźni przez młodzież z obu gmin. Służy to zdobywaniu wiedzy o obu krajach, edukacji językowej oraz posługiwaniu się programami UE służącymi wspomaganiu tych kontaktów np. ,Młodzież w  działaniu"

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wspolpraca-ponownie-bedzie-kwitla-3510.html