Od Seniora do Juniora

Na terenie Sołectwa Nagawczyna od miesiąca października realizowany jest integracyjny projekt pt. "Od Seniora do Juniora",  w którym udział biorą przedstawiciele Klubu Seniora w Nagawczynie, Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy PSP w Nagawczynie oraz druhowie OSP w Nagawczynie.

Głównym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa, promocja grup społecznych działających na terenie sołectwa, efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zaszczepienie elementów tradycji, pasji, zainteresowań, bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, docenienie i aktywizacja ludzi starszych, kultywowanie tradycji przekazanych przez seniorów młodemu pokoleniu, rozbudzenie odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz miejscowości Nagawczyna.

W ramach projektu odbyły się liczne spotkania o tematyce związanej z historia, tradycjami i ważnymi wydarzeniami związanymi z rozwojem miejscowości. 

Beneficjenci projektu wspólnie świętowali Europejski Dzień Seniora, przypadający na 20 października. Uroczystości odbyły się  w Domu Kultury w Nagawczynie.

Przy pysznej kawie i ciasteczku serwowanym przez młodzież, interesujących rozmowach i anegdotach uczestnicy wydarzenia miło spędzili czas. Nie zabrakło również  wspólnego biesiadowania przy akompaniamencie Pana Ryszarda Raś, któremu składamy serdeczne podziękowania za poświęcony czas i podzielenie się swoim talentem muzycznym.

 

W planach wspólne warsztaty artystyczne, świąteczne oraz wyjazd do teatru.

Koordynatorem projektu jest Radna Gminy Dębica Agata Wiater

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu tel. 509799559

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/od-seniora-do-juniora2022-2925.html