O WIELKIEJ HISTORII I LUDZIACH WYWIADU

Drugie ” Filmowe Spotkanie z Historią" odbyło się 4 lutego 2022 r. w Domu Kultury w Pustkowie-Osiedlu. Tym razem obejrzeliśmy film pt. "Tajemnice cudownych broni Hitlera". Po projekcji filmu swój wykład pt. "Wywiad AK w walce z bronią V na poligonie w Bliźnie" wygłosi dr Jacek Magdoń z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Sama prelekcja była punktem wyjścia do zajmującej dyskusji jaką zapoczątkowały pytania publiczności. Jak się okazało spotkanie zgromadziło wielu dociekliwych pasjonatów historii lokalnej, którzy pragnęli zgłębić tematy dotyczące wydarzeń i działań podziemia zbrojnego Armii Krajowej w walce z okupantem oraz tajemnic związanych z funkcjonowaniem poligonu w Bliźnie. Konwencja Filmowych Spotkań z Historią sprzyja wymianie wiadomości o historii niezwykle ważnej, ale wciąż nie do końca odkrytej i wyjaśnionej, a także kształtowaniu  świadomości i postaw patriotycznych.

Na spotkaniu gościł wójt gminy Ostrów Grzegorz Ożóg. Dzięki jego uprzejmości każdy uczestnik spotkania mógł otrzymać najnowszą publikację dr Jacka Magdonia pt. „BLIZNA  z dziejów wywiadu Armii Krajowej” wydaną we współpracy z gminą Ostrów.

W wydarzeniu wzięli udział członkowie GRH im. Wojciecha Lisa ps. "Mściciel" z Mielca oraz Dębickiej Jednostki Strzeleckiej „Strzelec”.

Dziękujemy za liczny udział wszystkim przybyłym, szczególnie dr Jackowi Magdoniowi.

Przypominamy ze Filmowe Spotkania z Historią są cykliczne. Aby dowiedzieć się o terminie kolejnych należy śledzić strony www.ecpip.pl oraz www.ckib.pl

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/o-wielkiej-historii-i-ludziach-wywiadu-2548.html