VIII piknik militarny w Bliźnie

Stało się niemal tradycją, że w pierwszą niedzielę sierpnia wszystkie drogi prowadzą do Blizny. Piknikowi militarnemu towarzyszył II Powiatowy Festiwal piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej. Można było również zobaczyć wozy pancerne, czołgi oraz samoloty.

W Bliźnie zgromadziło się kilka tysięcy miłośników historii związanej z ll Wojną Światową. Gwoździem programu była inscenizacja historyczna „Wrzesień 1939”,  w której wzięły udział wojska polskie z armią Wehrmachtu. Zabytkowe pojazdy, wybuchy pirotechniczne pozwalały poczuć się widzom jak podczas prawdziwej bitwy.

Bez wątpienia co roku liczba uczestników pikniku przybywa. Głównym przeznaczeniem parku jest uratowanie od niepamięci o miejscu, które odegrało dużą rolę w historii II wojny światowej.