Prawie 40 mln zł dla Powiatu

lacznik mPrawie 40 mln złotych udało się zdobyć na budowę łącznika A4 Straszęcin – Dębica oraz łącznika wschodniego A5 Dębica – Wschód (Zawada – Pustynia).
– W dębickim starostwie opracowaliśmy projekt łącznika dotyczącego Węzła Autostrady A4 – Dębica Zachód. Składa się on z dwóch etapów. – Pierwszy, pod nazwą „Łącznik Węzeł Zachodni A4 – Straszęcin – Dębica”, przeszedł już wstępną weryfikację i z najwyższą liczbą punktów spośród wszystkich zgłoszonych zadań na Podkarpaciu, został wybrany przez Zarząd Województwa do dofinansowania w wysokości blisko 15 mln zł – informuje Mateusz Pasek Wicestarosta Powiatu Dębickiego. Na wykonanie drugiego etapu, czyli „Budowę Mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej Dębica – Straszęcin – Grabiny z Dojazdami”, Zarząd Dróg Powiatowych otrzymał ze środków RPO podobną kwotę. Na tym etapie zaplanowana jest budowa mostu na Wisłoce w Straszęcinie, który zastąpiłby stary obiekt.
Łącznik zachodni nie jest jedynym, o którego budowę zabiegają przedstawiciele powiatu.
– W przypadku zadania „Budowa Łącznika od Węzła Autostrady A4 Dębica – Wschód do Drogi Krajowej nr 4 i Drogi Wojewódzkiej 985 (Zawada – Pustynia)”, wartość dotacji wynosi ponad 9 mln zł. W ramach inwestycji ma nastąpić m.in. przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Zawada – Pustynia na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica do węzła autostrady A4 – Dębica Wschód i dalej w kierunku drogi krajowej nr 94 w Zawadzie. Powstanie tam również rondo na skrzyżowaniu tych dróg – relacjonuje Wicestarosta Mateusz Pasek. Harmonogram realizacji projektu zakłada, że pierwsze roboty budowlane będą mogły ruszyć początkiem 2018 r.
Oba projekty budowy łączników wschodniego w Zawadzie – Pustyni oraz zachodniego w Żyrakowie – Straszęcinie zostały bardzo wysoko ocenione przez władze województwa.
Wniosek o dofinansowanie budowy mostu przez rzekę Wisłokę  w ciągu drogi powiatowej Dębica – Straszęcin – Grabiny uzyskał pierwsze miejsce w Województwie Podkarpackim i otrzymał 90 pkt. Natomiast drugi wniosek na budowę łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW 985 (Zawada – Pustynia) znalazł się w pierwszej piątce najlepiej ocenionych wniosków w woj. Podkarpackim.
– Obecnie trwają prace końcowe w zakresie przygotowywania dokumentacji potrzebnej do podpisania umowy o dofinansowanie – wyjaśnia Andrzej Reguła Starosta Powiatu Dębickiego. Kilka tygodni temu zwróciliśmy się do władz województwa z prośbą o przesunięcie terminu podpisania umowy na dofinansowanie budowy łącznika zachodniego. Wynikało to z konieczności uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Na chwilę obecną prowadzony jest ostatni etap prac projektowych. Pod koniec lipca do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo z Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, że Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na dostarczenie niezbędnych dokumentów do 30 września 2017, co nie zaburzy harmonogramu realizacji zaplanowanych działań – dodaje Starosta Andrzej Reguła.

źródło: Powiat Dębica