“Być jak Ignacy” w SP w Brzeźnicy

Od roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzeźnicy działa Koło Naukowe "Chcemy latać…". Zajęcia pozalekcyjne trwają od listopada 2016 r. Uczestnicy koła wykonują różnego rodzaju doświadczenia, korzystając z różnych źródeł, między innymi z zasobów platformy http://www.bycjakignacy.pl. Ogólnopolski Konkurs Naukowy "Być jak Ignacy" organizowany na tej platformie był inspiracją powstania brzeźnickiego koła naukowego i pozostaje do dziś ulubioną stroną młodych naukowców.

Od października 2021 roku Szkolne Koło Naukowe  realizuje zadania w ramach VI już edycji programu „Być jak Ignacy. Tajemnicze zniknięcie Ignacego.”

Zajęcia są prowadzone w oparciu o przekazane przez Organizatora Konkursu materiały edukacyjne (scenariusze i prezentacje multimedialne)  w ośmiu 2-godzinnych blokach lekcyjnych zajęć.

Zakończono już cztery etapy poświęcone kolejno: podróżom badawczym i nawigacji, historii lotnictwa, budowie i funkcjonowaniu mózgu oraz nieodkrytej przyrodzie.

Oprócz walki o główną nagrodę w Konkursie, co miesiąc toczy się walka o nagrodę publiczności. W grudniu wśród pięciu nagrodzonych szkół, na drugim miejscu znalazła się brzeźnicka szkoła. Młodzi naukowcy bardzo dziękują za wszystkie oddane głosy i dumnie prezentują nagrody. Teraz będą mogli dodatkowo kształcić swoje umiejętności z dziedziny robotyki i konstrukcji maszyn.

 Poniżej prezentujemy zdjęcia dokumentujące naszą pracę.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/byc-jak-ignacy-w-sp-w-brzeznicy-2551.html