V edycja programu Być jak Ignacy – „Nauka to przyszłość!” w PSP w Brzeźnicy

Od roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzeźnicy działa Koło Naukowe "Chcemy latać…". Zajęcia pozalekcyjne trwają od listopada 2016r. Uczestnicy koła wykonują różnego rodzaju doświadczenia, korzystając z różnych źródeł, między innymi z zasobów platformy www.bycjakignacy.pl. Ogólnopolski Konkurs Naukowy "Być jak Ignacy" organizowany na tej platformie był inspiracją powstania brzeźnickiego koła naukowego i pozostaje do dziś ulubioną stroną młodych naukowców. Chcą oni być tacy, jak młody Ignacy, który dzięki swoim pierwszym eksperymentom zafascynował się nauką i jej tajemnicami.

W październiku 2020 roku ruszyła V edycja programu Być jak Ignacy – „Nauka to przyszłość!”. W tym roku na uczestników programu czeka jeszcze więcej doświadczeń, ćwiczeń oraz zabaw edukacyjnych! Zajęcia będą odbywać się w czterech blokach: energia, ekologia, transport oraz nowe technologie! Przed uczestnikami Koła Naukowego wiele zadań, eksperymentów  i doświadczeń – a wszystko to dostępne w multimedialnych scenariuszach. Pierwszy blok zajęć "Energia" już za nimi. Trwają teraz przygotowania pracy konkursowej, która kończy I etap. Praca konkursowa to przygotowanie modelu wiatraka lub innego urządzenia lub makiety działającej na zasadzie wykorzystania energii odnawialnej. 

Koło Naukowe „Chcemy latać…” rozpoczęło  kolejną przygodę z programem „Być jak Ignacy”.

Opiekunem Koła Naukowego „Chcemy latać…” jest p. Renata Iwasieczko.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/v-edycja-programu-byc-jak-ignacy-nauka-to-przyszlosc-w-psp-w-brzeznicy-1844.html