Za bezpodstawne wezwanie służb ratunkowych grozi odpowiedzialność karna!

Gaszenie pożarów, pomoc przy wypadkach drogowych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu dębickiego mają mnóstwo pracy, a mimo to wciąż zmagają się z fałszywymi alarmami. W 2021 roku na ponad 1600 wezwań 50 było bezpodstawnych.

Strażacy każdego dnia walczą z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Pamiętajmy, z numerów alarmowych należy korzystać z rozwagą, a za bezpodstawne wezwanie służb ratunkowych grozi odpowiedzialność karna.