Nowy system obsługi sesji został wdrożony

Gmina Dębica zrealizowała już część zadań w ramach otrzymanego dofinansowania w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Kwota jaką otrzymaliśmy opiewa na prawie 690 tys. zł.

Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy, gdzie w pierwszym przeprowadzono obowiązkowy audyt cyberbezpieczeństwa oraz wdrożono system eSesja, w ramach którego zakupiono 21 mikrofonów, 2 kamery obrotowe, laptopa do obsługi systemu eSesji, 4 głośniki sufitowe, wzmacniacz audio, mikser, 2 mikrofony bezprzewodowe oraz zostało wykonane szkolenie z obsługi systemu eSesja dla radnych i pracowników Urzędu. System umożliwi prowadzenie posiedzeń rady Gminy w formie zdalnej oraz zapewni pełną transparentność ułatwiając dostęp do materiałów czy wyników głosowań w trakcie trwania posiedzenia dla wszystkich zainteresowanych.

Kolejny etap Grantu z Regionalnego Programu Operacyjnego przewiduje zakup urządzeń wielofunkcyjnych wykorzystywane do digitalizacji dokumentów. Urządzenia takie  pozwalają na sprawną zamianę dokumentów papierowych na dokument elektroniczny. Dodatkowo, rozbudowany zostanie serwer Urzędu Gminy Dębica o systemy zabezpieczeń i pamięć. Modernizacja serwera pozwoli na wykorzystywanie kopii zapasowych kluczowych dla Urzędu danych. Zostanie również zakupiony sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz usługi które poprawią cyfrowe bezpieczeństwo Urzędu. 19 Laptopów, słuchawki i urządzenia peryferyjne posłużą do zapewnienia prawidłowej zdalnej obsługi petentów.

Nowy sprzęt IT nabyty w ramach grantu stanie się fundamentem do sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy Dębica i Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Gminy Dębica. Realizacja wszystkich założeń ujętych w grancie sprawi, że w sposób zdecydowany poprawi się rozwój cyfrowy Gminy, a sam Urząd będzie miejscem o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Grant realizowany będzie w ramach V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REEACTT-EEU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID–19 w latach 2020/21.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nowy-system-obslugi-sesji-zostal-wdrozony-3038.html