Nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Dębica

Nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Kierownictwo wybrano podczas ostatniego zjazdu w Domu Strażaka w Pustyni, na którym podsumowano ostatnie 5 lat działalności. Na spotkaniu obecni byli delegaci ze wszystkich jednostek OSP w gminie, wybrani przez strażaków podczas tegorocznych zebrań sprawozdawczo – wyborczych.

Podczas spotkania nie zabrakło również podziękowań od zaproszonych gości, którzy wyrazili wdzięczność i uznanie za dotychczasową działalność i zaangażowanie. Minutą ciszy oddano również hołd druhom, którzy odeszli w ostatnich 5-ciu latach.

Nowe Prezydium Zarządu Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego. Wyniki wyborów:

Prezydium Zarządu Gminnego:

 1. Prezes – Stanisław Rokosz
 2. Wiceprezes – Grzegorz Reguła
 3. Wiceprezes – Roman Mazur
 4. Sekretarz – Klaudia Tomasik
 5. Skarbnik – Karolina Marć
 6. Komendant Gminny Związku – Adam Cieślik
 7. Członek prezydium – ks. kapelan Bogdan Wiszyński
 8. Członek prezydium – Dominik Król

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Agata Wiater
 2. Magdalena Lesiak
 3. Dawid Wolak

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego:

 1. Stanisław Rokosz
 2. Grzegorz Reguła
 3. Adam Cieślik

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego:

 1. Stanisław Rokosz
 2. Grzegorz Reguła
 3. Adam Cieślik
 4. Roman Mazur
 5. Klaudia Tomasik