Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Żyrakowie

W sobotę 20 listopada 2021 r.  w Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Żyrakowie

W zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żyraków tj. OSP Bobrowa, OSP Bobrowa Wola, OSP Góra Motyczna, OSP Mokre, OSP Korzeniów, OSP Nagoszyn, OSP Nagoszyn – Cieszęciny, OSP Straszęcin, OSP Wiewiórka, OSP Wola Wielka, OSP Wola Żyrakowska, OSP Zasów, OSP Żyraków oraz zaproszeni goście: Maria Bodzioch – Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie, st. bryg. mgr inż. Krzysztof Marek, dh Stanisław Bryg – Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Dębicy, Grzegorz Reguła – zastępca Wójta Gminy Żyraków.

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność za lata 2016 – 2021 Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, dokonał wyboru nowego składu Zarządu Oddziału Gminnego Związku, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP i Przedstawicieli do Zarządu Powiatowego.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żyrakowie ukonstytuował się następująco:

Dh Marek Rączka – Prezes
Dh ks. Józef Jasiurkowski – Wiceprezes
Dh Kamil Wolski – Wiceprezes
Dh Marcin Świerk – Komendant Gminny
Dh Adam Kaczor – Sekretarz
Dh – Krzytof Typer – Skarbnik
Dh Sebastian Cetera – Członek zarządu
Dh Arkadiusz Drobot – Członek zarządu
Dh Stanisław Kania – Członek zarządu
Dh Mateusz Kuciemba – Członek zarządu
Dh Jan Moskal – Członek zarządu
Dh Jacek Ortyl – Członek zarządu
Dh Maciej Rej – Członek zarządu
Dh Marcin Sak – Członek zarządu
Dh Jan Skóra – Członek zarządu
Dh Przemysław Stachnik – Członek zarządu
Dh Tomasz Węgrzyn – Członek zarządu

Wybrana na zjeździe Komisja Rewizyjna Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żyrakowie ukonstytuowała się następująco:

Dh Andrzej Szymaszek – Przewodniczący
Dh Janusz Duszlak – Wiceprzewodniczący
Dh Lucjan Lipa – Sekretarz

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Dębicy zostali:

Dh ks. Józef Jasiurkowski
Dh Krzysztof Mosal
Dh Marek Rączka
Dh Przemysław Stachnik
Dh Marcin Świerk

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębicy zostali:

Dh Józef Jasiurkowski
Dh Marek Rączka
Dh Marcin Świerk

 

W imieniu nowo wybranego Zarządu – Prezes Marek Rączka podziękował za zaufanie i wybór oraz zobowiązał się do kontynuacji działań służących poprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy i współpracy ze wszystkimi jednostkami OSP, Zarządem Powiatowym OSP ora KP PSP w Dębicy. Szczególnie podziękował strażakom ochotnikom za zaangażowanie i codzienną gotowość do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

Głos zabrali również  zaproszeni goście przybyli na Zjazd, którzy w ciepłych słowach wyrazili podziękowanie i szacunek, gratulując dotychczasowej działalności obecnemu Zarządowi zaś nowo wybranemu życzyli wytrwałości i powodzenia w dążeniu do realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianej ochrony ludności, wyrażając nadzieję na dalszą, owocną współpracę.

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2021/11/22/9843/