Komendant Gminny delegatem na Zjazd Wojewódzki

Tegoroczny Zjazd Oddziału Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odbył się 11 grudnia 2021 r. w remizie strażackiej jednostki Dębica – Kędzierz. Gminę Dębica reprezentowali: Stanisław Rokosz – Wójt, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego OSP RP Gminy Dębica, Grzegorz Reguła – Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP RP Gminy Dębica oraz Adam Cieślik – Komendant Zarządu Gminnego OSP RP Gminy Dębica.

Adam Cieślik został wybrany Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz delegatem na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

Prezes: Stanisław Bryg
Wiceprezes: Adam Cieślik
Wiceprezes: Daniel Wójcik
Wiceprezes: Zbigniew Zyznar
Sekretarz: Krzysztof Pękala
Skarbnik: Jerzy Polniaszek
Członek Zarządu: Piotr Chęciek
Członek Zarządu: Krzysztof Marek
Członek Zarządu: ks. Józef Jasiurkowski
Członek Zarządu: Zbigniew Mróz
Członek Zarządu: Robert Mucha

Serdecznie gratulujemy nowo wybranemu zarządowi.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/komendant-gminny-delegatem-na-zjazd-wojewodzki-2468.html