Zebranie OSP Czarna

W sobotę 24 kwietnia 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Czarna.
 
Po przedstawieniu sprawozdań za rok 2020, Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP. Kolejnym punktem obrad były wybory nowego zarządu, komisji rewizyjnej, delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
 
Prezes Andrzej Skrzyniarz i Naczelnik Jan Pych poinformowali, że nie będą kandydować do nowego zarządu OSP. 
 
Do zarządu, Walne Zebranie wybrało:
Prezes – dh Krzysztof Pękala,
Wiceprezes-naczelnik – dh Rafał Waśko,
Wiceprezes – dh Szczepan Ciebień,
Zastępca Naczelnik – dh Łukasz Mazur,
Skarbnik – dh Janusz Bryg,
Sekretarz – dh Piotr Madura,
Gospodarz – dh Dawid Ćwik.
 
Komisję rewizyjną wybrano w następującym składzie:
Przewodniczący – dh Marcin Żołądź,
Wiceprzewodniczący – dh- Konrad Kubicki,
Sekretarz – dh Łukasz Zaucha.
 
Na przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrano:
dh Krzysztof Pękala,
dh Rafał Waśko,
dh Łukasz Mazur.
 
Na zebraniu jednogłośnie przegłosowano także wniosek o powołanie honorowego Prezesa i Naczelnika OSP.
 
Z tego miejsca w imieniu mieszkańców jeszcze raz serdecznie dziękujemy zarządowi poprzednich kadencji, na czele z Prezesem i Naczelnikiem za wieloletnią gotowość niesienia pomocy i wykazywane zaangażowanie w działalność na rzecz OSP Czarna.
Nowym władzom życzymy satysfakcji z wykonywania tej ważnej i wyjątkowej służby.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1370