Nowy samochód do odbioru odpadów selektywnych i energooszczędne żarówki w PGO

W tym samym okresie co wymiana oświetlenia (o czym piszemy niżej), Spółka PGO stała się również posiadaczem nowego samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową wraz z przyczepą do odbioru odpadów selektywnie zbieranych. Mając na uwadze rosnące koszty utrzymania i napraw wyeksploatowanych pojazdów jak i również niestabilną sytuację na rynku paliw, PGO stara się wymieniać tabor na nowsze oraz oszczędniejsze samochody, dzięki czemu pozwoli to Spółce na utrzymanie dotychczasowych cen usług związanych z transportem odpadów od mieszkańców. Ponadto w ramach wysokiego standardu świadczonych usług, samochód został wyposażony w nowoczesny system monitoringu wizyjnego oraz system GPS. Całkowita wartość zadania wyniosła około 300 tyś. złotych.
Oświetlenie
Pod koniec 2022 roku PGO Sp. z o.o. w Paszczynie dokonało wymiany energochłonnego oświetlenia zamontowanego na hali sortowni odpadów oraz w budynku administracyjnym. Obecna sytuacja cen energii na rynku zmusiła Spółkę do modernizacji oświetlenia, dzięki której zostały zamontowane nowoczesne, energooszczędne lampy typu LED. Inwestycja pochłonęła około 50 000 zł, jednakże dzięki temu zużycie energii elektrycznej spadło o 66%, a zwrot poniesionych kosztów inwestycji nastąpi po około 1 roku użytkowania.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nowy-samochod-do-odbioru-odpadow-selektywnych-i-energooszczedne-zarowki-w-pgo-3104.html