Czy oszczędzanie energii dotyczy radnego Domaradzkiego?

W ostatnim numerze Obserwatora Lokalnego ukazał się artykuł pn: „Rokosz już zdecydował: rano już nie włączamy. Co zrobią inne gminy”, mówiący o oszczędnościach kosztem wyłączania oświetlenia ulicznego, w którym to artykule radny Domaradzki twierdzi, iż Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz decyzję o skróceniu godzin podjął sam, ”bez udziału radnych”.

Zgodnie z protokołem z sesji Rady Gminy Dębica z dnia 24 listopada 2022 r., temat oświetlenia został przedstawiony przez Zastępcę Wójta Jacka Drobota, kiedy to padła propozycja, by lampy uliczne świeciły się od  godz. 17 do 23, bez włączania oświetlenia w godzinach porannych. W sesji brał udział radny Domaradzki, który w poniższym temacie nie przedstawił ze swojej strony istotnych uwag. Potwierdzeniem jest również wypowiedź radnego Bukowskiego z dnia 31 stycznia 2023r., w której stwierdza, że nie włączają się lampy w ustalonych godz. od 1700 – 2300 tylko z dużym opóźnieniem.

Jako przedstawiciel lokalnej społeczności, radny powinien zaistnieć w dobry, pozytywny sposób, poprzez swoje działania na rzecz Gminy Dębica i lokalnej społeczności, a nie atak, czy wytaczanie zarzutów co do działań podejmowanych przez Urząd Gminy Dębica, co niestety podważa bieżącą współpracę i zaufanie. Dobrą praktyką i takim przykładem świecą radni, którzy sami wykonują telefony do dostawcy energii, monitują i wspomagają urzędników w ich działaniach i w innych przypadkach.

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować redaktorowi Januszowi Grajcarowi za skuteczne wsparcie, który na prośbę Wójta Gminy Stanisława Rokosza zareagował i nawiązał kontakt z firmą Tauron, mając zapewnienie poprawy sytuacji.

Radny Domaradzki powinien wiedzieć, że udział w komisjach czy posiedzeniach Rady Gminy jest formą dialogu i konsultacji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/czy-oszczedzanie-energii-dotyczy-radnego-domaradzkiego-3103.html