Nowe mury Zgranej Paki – Serwis informacyjny Miasta Dębica

25 sierpnia 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Od września budynek Miejskiego Zarządu Oświaty przy ul. Cmentarnej będzie nową siedzą placówki wsparcia dziennego, która do tej pory mieściła się przy ul. Sienkiewicza. Obecnie trwają prace remontowe sali, w której dzieci i młodzież będą mogli spędzać czas po szkole.

Nowe mury Zgranej Paki

Nowe mury Zgranej Paki

Nowe mury Zgranej Paki

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działają trzy świetlice. Na ulicy Kraszewskiego 90, na ul. Matejki 7 oraz do niedawna na ul. Sienkiewicza 1. Z tym ostatnim miejscem, po 13-stu latach funkcjonowania dzieci i młodzież pożegnali się 30 czerwca.

W czasie wakacji rozpoczął się remont nowej siedziby, która od września będzie mieścić się w budynku MZO przy ulicy Cmentarnej. Na pozalekcyjne zajęcia uczęszczać będą uczęszczać m.in. dzieci z rodzin wielodzietnych.

Świetlice stwarzają warunki do rozwoju dziecka, wspomagają i uzupełniają pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, dydaktyki i socjalizacji. Oferują pomoc w nauce, zajęcia sportowe, kulinarne, artystyczne, naukę gry w bilard oraz zajęcia taneczne.

Realizację dotychczasowych prac remontowych wsparli darczyńcy: pan Marian Dybowski i firma Tabor Dębica Spółka z.o.o. oraz Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Mryczko” w Dębicy.

W zajęciach prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego uczestniczy blisko 100 podopiecznych. Wśród tej grupy są również dzieci, które po wybuchu wojny na Ukrainie znalazły schronienie w Dębicy.

Źródło: https://debica.pl/nowe-mury-zgranej-paki/