Kolejne pojemniki na elektrośmieci w Dębicy – Serwis informacyjny Miasta Dębica

02 maja 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Dzięki współpracy Miasta Dębicy z firmą MB Recykling oraz Fundacją „Odzyskaj Środowiska” na terenie miasta zostały ustawione 4 kolejne pojemniki do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nowe pojemniki znajdują się w następujących lokalizacjach: ul. Krakowska, ul. Tuwima, ul. Strumskiego, ul. Raczyńskich.

Pojemnik przy ul. Krakowskiej

Pojemnik przy ul. Raczyńskich

Pojemnik przy ul. Strumskiego

Pojemnik przy ul. Tuwima

W ramach zbudowanego przez firmę MB Recycling i Fundację „Odzyskaj Środowiska” systemu Elektryczne Śmieci miasta wspierane są specjalnymi pojemnikami przygotowanymi do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. System opróżniania pojemników jest uzupełniony logistyką oraz specjalistycznym transportem przeznaczonym do szybkiego i sprawnego odbioru elektrycznych śmieci. Wszystkie zebrane elektrośmieci są transportowane do zakładów przetwarzania, gdzie są w sposób bezpieczny i zgodny z prawem demontowane i przekazywane do recyklingu.

Elektrośmieci to zużyty, popsuty już nieużywany sprzęt działający kiedyś na prąd lub baterie. Najważniejsze jednak, żeby urządzenia nie były większe niż 50 cm. Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, uznawane są za odpady niebezpieczne, wymagające selektywnej zbiórki. Pojemniki na tego typu odpady są dla mieszkańców Dębicy najwygodniejszą, najprostszą i bezpłatną możliwością pozbycia się elektrycznych śmieci zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawnymi, a przede wszystkim w trosce o czyste środowisko.

Na terenie Dębicy już w 2020 roku pojawiło się siedem specjalistycznych pojemników w następujących lokalizacjach: ul. Sienkiewicza (przy altanie obok bloku przy ul. Sienkiewicza 2), ul. Szkotnia (przy altanie obok bloków przy ul. Szkotniej nr 3 i nr 5), ul. Cmentarna (przy altanie obok bloku przy ul. Cmentarnej 53), ul. Leśna (przy altanie obok bloku przy ul. Leśnej 6), ul. Fredry (przy altanie obok bloku przy ul. Fredry 23), ul. Sikorskiego (przy altanie obok bloku przy ul. Sikorskiego 12), ul. Paderewskiego (przy altanie obok bloku przy ul. Paderewskiego 2).

Cztery nowe pojemniki pojawiły się w następujących lokalizacjach: ul. Krakowska (pomiędzy blokami nr 15 i nr 16), ul. Tuwima (pomiędzy blokami nr 7 i nr 9), ul. Strumskiego (pomiędzy blokami nr 4 i nr 6), ul. Raczyńskich (pomiędzy blokami nr 4 i nr 6).

Źródło: https://debica.pl/kolejne-pojemniki-na-elektrosmieci-w-debicy/