Pary na medal

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. 

Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej wystąpił do Prezydenta o nadanie medali 54 parom.

Medale, dyplomy gratulacyjne oraz kwiaty osobiście odebrały 42 małżeństwa.

Udekorowanie przez Wójta Gminy miało miejsce w GCKiP w Czarnej 25 kwietnia br.

Z uwagi na ilość par, dekoracja odbyła się w dwóch grupach. Pierwsza spotkała się o 10, druga o 12.

Po dekoracji, jubilaci mieli okazję ze sobą porozmawiać przy słodkim poczęstunku.

Korzystając z okazji szanownym jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak pięknego święta i życzymy wszystkliego najlepszego na kolejne lata.

 - jubilaci_1.jpg

- jubilaci_2.jpg

 

- medal_za_pozycie.jpg

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1539&akcja=artykul