Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje

 

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT DĘBICKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

 

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
W III kwartale 2022 r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowano następujące materiały:

 

E-PORADNIKI PRAWNE z zakresu:
– Prawa cywilnego (dla seniorów),
– Prawa rodzinnego (dla osób wchodzących w dorosłość),
– Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (dla osób w wieku produkcyjnym i przedsiębiorców),
– Prawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej (dla bezrobotnych).
E-BIULETYN z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień uczniów i studentów wynikających z zatrudnienia”.
E-PORADNIK DOT. MEDIACJI I POLUBOWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
EDUKACYJNO-PROMOCYJNY SPOT WIDEO PROMUJĄCY DOSTĘP DO NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ (dodatkowo w wersjach dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami – z napisami, audiodeskrypcją oraz z tłumaczem migowym)

Więcej informacji na stronie: www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-debicki-2022/

Ponadto Stowarzyszenie zachęca  do śledzenia:

profilu na Facebooku, gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

 

 

Źródło: https://jodlowa.eu/index.php/component/content/article/100-2aktualnosci/3535-nieodplatna-pomoc-prawna-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-oraz-nieodplatne-mediacje-2?Itemid=890