Nadzwyczajna sesja Rady Gminy

Zapraszam na nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy Dębica które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica przy ul. Stefana Batorego 13.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z basenu zdrojowego w Latoszynie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z basenu zdrojowego w Latoszynie,
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
Ustalenie stanowiska Rady Gminy Dębica w sprawie zabezpieczenia Gminy Dębica przed powodzią.
Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PIOTR ŻYBURA

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-1041.html