Nadleśnictwo i Starostwo dla bezpieczeństwa użytkowników drogi w Zawadzie

2259846-1W Zawadzie odbywały się prace związane z usuwaniem konarów stwarzających zagrożenie dla użytkowników biegnącej tu drogi powiatowej. To odpowiedź Nadleśnictwa i Starostwa Powiatowego w Dębicy na postulaty mieszkańców, którzy zgłaszali przypadki, gdy podczas burzy lub z powodu silnych porywów wiatru gałęzie, rosnących na skarpie drzew, łamały się i spadały na chodnik albo jezdnię.

– Wreszcie ten wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Cieszę się, że Starostwo i Nadleśnictwo podjęło temat i przystąpiono do wycinki. To na pewno poprawi bezpieczeństwo – nie kryje zadowolenia Tomasz Bukowski, mieszkaniec Zawady i Radny Rady Gminy Dębica.

Prowadzone pracy powodowały niewielkie utrudnienia w ruchu, ale jak tłumaczy Andrzej Trzeciak, Powiatowy Radny, a zarazem leśniczy z Nadleśnictwa Dębica, nie można było tego uniknąć. W przyszłości należy się również spodziewać kontynuacji podobnych działań.

– To teren bardzo trudny, są media w postaci sieci energetycznej, jest ruchliwa droga, chodnik. W tej sytuacji nie możemy pozwolić sobie na jednorazową, zbyt szeroko zakrojoną akcję. Musimy to robić sukcesywnie i systematycznie – wyjaśnia Andrzej Trzeciak.

Natomiast Wicestarosta Adam Pieniążek podkreśla, że problem udało się rozwiązać dzięki dobrej współpracy z Nadleśnictwem i wspólnym działaniom. – Dziękuję policji i straży pożarnej za szybką, pozytywną reakcję i zaangażowanie. Chcę także podziękować Radnym Andrzejowi Trzeciakowi i Tomaszowi Bukowskiemu, którzy zabiegali o realizację tego zadania – mówi Wicestarosta.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

Źródło: http://www.powiatdebicki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2744