„Lepsza przyszłość Zgranej Paki” w Placówkach Wsparcia Dziennego. 45 rodzin otrzyma wsparcie

Zachęcenie i motywowanie do wspólnego spędzania czasu wolnego przez całe rodziny na  świeżym powietrzu w zagospodarowanej przestrzeni miejskiej. To główny cel nowego projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nazwą „Lepsza przyszłość Zgranej Paki”.  Program zakłada objęcie pomocą 30 rodzin z Dębicy, których dzieci uczęszczają do placówek wsparcia dziennego „Zgrana Paka”, a także utworzenie dodatkowych 15 nowych miejsc.

Wartość projektu  „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki” opiewa na ponad 770 tys. zł. Ponad 716 tys. to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Program realizowany będzie do końca czerwca 2022 roku.