Uwaga! Dron namierzy źródło zanieczyszczenia w Gminnie Dębica. Za spalanie odpadów kara do 500 zł

Od marca na terenie Gminy Dębica będzie prowadzona akcja prewencyjna pod hasłem „Dronem w smog – dbamy o jakość powietrza w Gminie Dębica”.

W trosce o zdrowie mieszkańców ale i ochronę środowiska będą prowadzone badania niskiej emisji. Koszt przeprowadzenia akcji sięga 7000 zł. Do jej realizacji posłuży bezzałogowy statek powietrzny czyli tzw. dron, który wyposażony będzie w mobilne laboratorium analizujące próbki dymu z kominów. Informacje o zwiększonym stężeniu związków chemicznych będą przekazywane do biorącego udział w akcji patrolu Straży Gminnej. Funkcjonariusze z kolei będą dokonywali kontroli palenisk.

Za obsługę drona odpowiedzialna będzie firma, posiadająca stosowne zezwolenia wydane przez Państwową Agencję Żeglugi Powietrznej oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego – wymagane do realizacji działań w wyznaczonych strefach powietrznych.

Osoba, która spala odpady może zostać ukarana grzywną w wysokości od 20 do 500 zł.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dronem-w-smog-1986.html