Wielkie zwieńczenie projektu „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”

Wielkie zwieńczenie projektu „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki”. III Piknikiem rodzinnym w Paku im. Skarbek- Borowskiego w Dębicy podsumowano działania realizowane przez Gminę Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Wspólnie bawili się wychowawcy placówek wsparcia dziennego, uczestnicy projektu, oraz specjaliści biorący udział w jego realizacji.

Projekt pn. „Lepsza Przyszłość Zgranej Paki” realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a jego celem było utworzenie 15 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia w trzech istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w Dębicy, oraz zapewnienie rodzinom mającym problemy opiekuńczo – wychowawcze usług wsparcia rodziny.