Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości - Lubuski Urząd Wojewódzki - Portal Gov.pl

Wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Żyraków  skorzystały z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.
Łączna kwota złożonych wniosków wynosiła 430  tys. zł w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości.

Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. Celem programu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Wnioski złożyły wszystkie szkoły i wszystkie otrzymały dofinansowanie.
Najwyższe dofinansowanie otrzymała szkoła w Straszęcinie 70 tys. złotych, szkoła w Bobrowej, Nagoszynie i Żyrakowie – po 60 tys. złotych, pozostałe szkoły (w Górze Motycznej, Korzeniowie, Mokrem, Wiewiórce, Woli Wielkiej i Zasowie) po 30 tys. złotych.
Wysokość dofinansowania była uzależniona od ilości uczniów uczęszczających do szkół.

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/02/18/laboratoria-przyszlosci/