Laboratoria Przyszłości w naszych szkołach

Laboratoria Przyszłości

Wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy skorzystają z rządowego programu "Laboratoria Przyszłości". Łączna kwota złożonych wniosków wynosi 641,4 tys. zł. Dzięki wsparciu finansowym zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie techniczne niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W skład wyposażenia podstawowego wchodzą: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Laboratoria Przyszłości skupiają się na wyposażeniu, które służy przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny, dając szkołom taką możliwość szczególnie podczas nauki stacjonarnej. W sumie katalogu wyposażenia dostępnych jest 175 pozycji – od narzędzi po roboty edukacyjne, z których dyrektorzy szkół będą mogli wybierać wyposażenie, które zagości w ich szkołach. Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego (które szkoły będą musiały albo zakupić w ramach otrzymanego wsparcia albo zapewnić uprzednio w inny sposób) oraz dodatkowego (które może być swobodnie dobierane przez społeczność szkolną).

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/index.php/node/508