Kontrole spalania

W dniach 01-02.12.2021 r. na terenie Gminy Dębica kontynuowane były działania kontrolne spalania z użyciem drona z urządzeniem analizującym skład powietrza na podstawie dymu wydobywającego się z komina zapoczątkowane w miesiącu marcu bieżącego roku. W trakcie dwóch dni dokonano 47 kontroli. W jednym przypadku mając na uwadze parametry analizy Straż Gminna przeprowadziła bezpośrednią kontrolę paleniska ustalając jako przyczynę rozpalanie w piecu i nie stwierdzając materiałów zabronionych do spalania, w pozostałych przypadkach parametry nie przekraczały norm niedozwolonych. Działania prowadzone były na terenie miejscowości Brzeźnica i Pustynia. Działania powyższe będą nadal kontynuowane w miesiącu grudniu. Nadmieniamy ponadto, że Straż Gminna na bieżąco dokonuje kontroli spalania na terenie gminy, a z dniem 01.01.2022 r. będą prowadzone również kontrole związane z realizację postanowień podkarpackiej uchwały antysmogowej. Przypominamy, że od 1 stycznia nie mogą być już eksploatowane instalacje w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji i instalacje nie posiadające tabliczki znamionowej.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kontrole-spalania-2446.html