Kongres Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy na "Kongres Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu". Liczba miejsc ograniczona.
Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Szczegóły na plakacie

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kongres-organizacji-pozarzadowych-3292.html