Koloratorium Śnieżki w Lipinach

reklama

Cztery miesiące i 1 dzień czekali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipinach na otwarcie minilaboratorium wygranego w konkursie Koloratorium Śnieżki. W środę, 23 września o godz. 12 w obecności: przedstawiciela firmy Śnieżka Dominiki Kurzawa, Barbary Wieczorek z biura Koloratorium, burmistrz Pilzna Ewy Gołębiowskiej, dyrektora szkoły Anny Reguła, sołtysa Lipin Tomasza Sochy oraz nauczycieli, rodziców i uczniów, dokonano uroczystego otwarcia nowej pracowni oraz prezentacji zwycięskiego filmu na nowej tablicy interaktywnej.

Film pt.”Życie cudem jest” zdobył I nagrodę w etapie finałowym konkursu. Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=kf_Hu371KqY

Na początek uroczystości otwarcia minilaboratrium przedstawiony został krótki program artystyczny, czyli składanka tańców w wykonaniu klasy II i III oraz Nikoli Gąsior z klasy VI, po której wszyscy obejrzeli prezentację, ilustrującą część wykonanych zadań w I etapie konkursu. Uroczyste otwarcie sali zostało wzbogacone przecięciem wstęgi przez osoby mające największy wkład w tworzenie filmu.

Po podziękowaniach pojawił się kolorowy tort nawiązujący do konkursu, którym obdzieleni zostali wszyscy zebrani. Następnie w zwycięskiej sali przeprowadzono lekcję pokazową dla 14 uczniów klas VII-VIII, którą poprowadziła autorka wszystkich ciekawych doświadczeń konkursu Koloratorium Śnieżki, dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska.

Od 24 września wszystkie lekcje przyrody, biologii i chemii odbywają się w nowej pracowni, co niewątpliwie przełoży się na wzrost zainteresowania naukami przyrodniczymi.

Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach
Koloratorium Śnieżki w Lipinach

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/koloratorium-sniezki-w-lipinach