Powstał Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

reklama

Miło nam poinformować, że 30 sierpnia 2019 r. w Tarnowie powstał Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, obejmujący swoim działaniem obszar Polski.

Powstały cech ma na celu nawiązanie jak najszerszej współpracy z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony środowiska, ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

 

Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszka / lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawnie technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne).

 

Ważnym elementem w pracy Międzywojewódzkiego Cech Kominiarzy będzie stanie na straży przestrzegania Kodeksu Etycznego i Dobrych Praktyk Kominiarskich oraz prowadzenie edukacji społecznej:

jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów dymowych,
jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji czy zaczadzenia.

 

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:

prawidłowo wykonany komin, z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) to główna podstawa do nie wypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody!

 

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie, służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności, czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

 

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Głównego
Wiesław Zabawa

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/powstal-miedzywojewodzki-cech-kominiarzy-1155.html