Kolejne Sukcesy Przedstawicieli Grupy Teatralno – Kabaretowej “Żaba”

Podkarpacki Konkurs "Literatura i Dzieci"  w bieżącym 2021 roku odbywał się pod hasłem "ZNAJDŹ POWÓD DO UŚMIECHU".

Przedmiotem konkursu była twórczość znaczących i wybitnych autorów ukazująca powód do uśmiechu każdego dnia,   w naszej codzienności . Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych całego Podkarpacia  w trzech kategoriach wiekowych : klasy I-III,IV-VI, VII-VIII. Uczestnicy prezentowali utwór  wybranego autora w jednej z trzech form: recytacji, piosenki, inscenizacji .

JURY miało nie lada wyzwanie, gdyż w każdej kategorii wiekowej  napłynęło ponad 100 nagranych  prezentacji i do FINAŁU na żywo wybrało po 13 prezentacji . Na deskach dużej sceny w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie  potyczki finałowe trwały 3 dni : 1, 2 i 3 grudnia 2021.

Przedstawiciele Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z grupy Teatralno/Kabaretowej "ŻABA" uplasowali się wysoko na podium :
* kat .IV-VI  : ANNA ZOŁOTAR  zajęła  I MIEJSCE -  [Julian Tuwim "Skakanka"]
* kat. VII-VIII : MICHAŁ ZOŁOTAR   zajął I MIEJSCE - [Barbara Borzymowska " Psi nos"]
Recytatorów przygotowała pani Dorota Bielatowicz. Laureaci otrzymali piękne dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe.
Gratulujemy i cieszymy się z sukcesów artystycznych reprezentantów. Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kolejne-sukcesy-przedstawicieli-grupy-teatralno—kabaretowej-zaba-2473.html