Kolęda Misyjna

Po raz kolejny dzieci z klas IV – III gim Zespołu Szkół w Latoszynie zaangażowały  się w pomoc dla rówieśników z ubogich krajów.

Kolędnicy misyjni to dzieci ubrane w piękne kolorowe stroje, którzy podążając od domu do domu zbierają środki pieniężne na projekty misyjne.  W tym roku w akcji brało udział ponad 40  dzieci z naszej szkoły utworzyło 7 grup kolędniczych, które zostały przygotowane przez panią katechetkę Barbarę Polniaszek. W czasie uroczystej mszy o godz. 11.30 ks. proboszcz parafii NSPJ Dębica- Latoszyn Piotr Grzanka dokonał rozesłania kolędników misyjnych, którzy odwiedzali domy parafian.   Hasło tegorocznego kolędowania brzmiało: „Suma yatiyawi sana munapxta”, wyrażone jest w języku aymara, którym posługują się mieszkańcy Boliwii, gdzie pracują tarnowscy misjonarze oznacza ono „Radujcie się wszyscy, bo mały Syn Boży, Przyszedł na świat po to, by nikt się nie trwożył”. Zebrane fundusze zostaną przekazane do Kurii na projekty misyjne w Ameryce Południowej, Afryce i Azji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/koleda-misyjna-523.html