Kluby Rodzinne w Gminie Dębica

Kluby Rodzinne to nieszablonowa inicjatywa społeczna wprowadzona w ramach realizacji Projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”.

Ostatni czas w Klubach był bardzo aktywny. Odbywały się zajęcia edukacyjno-warsztatowe
w ramach których realizowane były ćwiczenia ruchowe i rozwijające zainteresowania dzieci m.in. zumba, mażonetki, zajęcia z poprawnej postawy ciała, zajęcia plastyczne
i edukacyjne.

Warto wspomnieć, że dużym zainteresowaniem w Klubach Rodzinnych cieszą się zajęcia wsparcia dziennego, gdzie nasi najmłodsi pod opieką animatorów poprzez zabawę miło spędzają czas.

To nie koniec atrakcji, przed nami jeszcze wydarzenie Dzień Rodziny oraz pikniki integracyjne, na które już teraz serdecznie zapraszamy. 

Działania w ramach usługi wykonuje Fundacja „Gorąca Cegła”, której dziękujemy za zaangażowanie i współpracę.

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kluby-rodzinne-w-gminie-debica-3182.html