Pikniki Rodzinne

W ramach usługi Klub Rodzinny w 13 miejscowościach naszej Gminy organizowane są Pikniki Rodzinne. Dotychczas imprezy odbyły się w Głobikowej, Stobiernej, Pustkowie, Pustkowie Osiedlu, Paszczynie.

Podczas Pikników przygotowywane są atrakcje dla dzieci – animacje, konkursy z nagrodami, malowanie buziek, kolorowe warkoczyki, bańki mydlane, wata cukrowa, napoje i przekąski.

Dodatkowo imprezy uatrakcyjniają pokazy ratownictwa medycznego organizowane przez Druhów z OSP, podczas których można zdobyć wiedzę na temat udzielania pomocy w razie zagrożenia życia i zdrowia oraz występy artystyczne przygotowywane w trakcie zajęć warsztatowych w Klubach Rodzinnych.

Te spotkania są wyjątkową okazją do wspólnej zabawy dzieci, rodziców i lokalnej społeczności, integrują i umacniają rodzinę, motywują do aktywnego spędzania czasu i dbania o zdrowie.

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pikniki-rodzinne-3347.html