Jednogłośnie absolutorium dla wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza

Tradycji stało się zadość. Jednogłośnie absolutorium dla wójta Gminy Dębica, Stanisława Rokosza. Radni udzielili poparcia akceptując tym samym działania włodarza w zakresie zadań finansowych za poprzedni rok. Jednomyślnie przyjęte zostało również sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017 roku, który zrealizowany został w 104%.

W ubiegłorocznym budżecie Gmina Dębica zrealizowała inwestycje za prawie 20 mln złotych współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Miniony rok w Gminie Dębica zapisał się pod znakiem wielomilionowych inwestycji. Drogi, chodniki, modernizacja remiz i szkół oraz rozwijające się strefy ekonomiczne nie zamykają listy zrealizowanych projektów. Budowa sali gimnastycznej w Głobikowej oraz boisk zewnętrznych wyniosła blisko 3 mln zł. W Pustkowie-Osiedlu za ponad 1,5 mln zł nowe oblicze zyskało przedszkole. W Szkole Podstawowej w Brzeźnicy powstał nowy żłobek wraz z gabinetami medycyny szkolnej i ogólnej. Na ten cel wydano ponad 2 mln zł. Do kluczowych inwestycji należy również budowa przychodni w Latoszynie rozpoczynająca reaktywację uzdrowiska Latoszyn-Zdrój. Budynek kosztował blisko 3 mln zł.