Inwestycje i wakacyjne remonty w placówkach oświatowy – Serwis informacyjny Miasta Dębica

31 lipca 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Remonty dachu, naprawa instalacji elektrycznej czy modernizacja ciągów komunikacyjnych. To część wakacyjnych remontów prowadzonych w dębickich szkołach i przedszkolach.

Inwestycje i wakacyjne remonty w placówkach oświatowy

Inwestycje i wakacyjne remonty w placówkach oświatowy

Inwestycje i wakacyjne remonty w placówkach oświatowy

Inwestycje i wakacyjne remonty w placówkach oświatowy

Inwestycje i wakacyjne remonty w placówkach oświatowy

Inwestycje i wakacyjne remonty w placówkach oświatowy

Największa inwestycja realizowana przez miasto w placówkach oświatowych to budowa sali gimnastycznej wraz z trzema salami lekcyjnymi przy Szkole Podstawowej nr 8. Zadanie kosztować będzie blisko 4,6 mln złotych. W tym 3,1 mln złotych pochodzi z Polskiego Ładu.

Najpoważniejsze prace remontowe realizowane będą z kolei w Miejskim Przedszkolu nr 10. Tam poddawany modernizacji jest ciąg komunikacyjny oraz pomieszczenia z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych. Na to zadanie z budżetu miasta popłynie 400 tys. złotych.

W sierpniu zostaną przeprowadzone również remonty dachów w Przedszkolach Miejskich nr 4, 5 i 6. Szkoła Podstawowa nr 4 zyska nową instalację elektryczną a w „Dwunastce” zmodernizowana zostanie infrastruktura kanalizacyjno-deszczowa.

Na remonty wakacyjne miasto w tym roku przeznaczyło blisko 500 tys. złotych.

Źródło: https://debica.pl/inwestycje-i-wakacyjne-remonty-w-placowkach-oswiatowy/