Informacja

Biuro Gospodarowania Odpadami informuje, że do dyspozycji mieszkańców Gminy Czarna jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Paszczynie 62B.

Przyjmowanie odpadów odbywać się będzie w każdy czwartek i piątek w godzinach od 11:00 do 17:00, po każdorazowym wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu przyjazdu pod numerem telefonu: 14 681 79 12 lub 732 807 447.

Odpady muszą być posegregowane.

Dodatkowo przypominamy, że więcej informacji związanych z gospodarką odpadami tj. wysokość opłaty, zasady segregacji itp. znajdą Państwo na stronie Urzędu w dedykowanej zakładce. 

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1336