III OTWARTY KONKURS OFERT 2021

III OTWARTY KONKURS OFERT 2021

III OTWARTY KONKURS OFERT 2021

22 października 2021

Organizacje Pozarządowe

Zarząd Powiatu Dębickiego ogłasza III Otwarty Konkurs Ofert 2021 na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu dębickiego w 2022 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu Dębickiego

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Zestawienie faktur

Nota informacyjna (RODO)

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/iii-otwarty-konkurs-ofert-2021,art-2315