Komputery dla dzieci z rodzin pegeerowskich

Twoi rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w PGR? Możesz starać o otrzymanie sprzętu komputerowego.

Gmina Dębica planuje ubiegać się o przyznanie grantu z konkursu Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie zestawu  komputerowego lub laptopa z oprogramowaniem w kwocie do 3,5 tys. złotych lub tableta w kwocie do 1,5 tys. złotych

Aby ubiegać  się o sprzęt komputerowy uczeń musi spełniać łącznie trzy warunki:

zamieszkiwać miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) osoby która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020 i 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tego sprzętu.

 

W związku z tym prosimy zainteresowane osoby o składanie stosownych oświadczeń do placówek szkolnych na terenie Gminy Dębica do dnia 29 października 2021 r. (piątek).

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/komputery-dla-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich2-2368.html