III Otwarty Konkurs Ofert 2022

III Otwarty Konkurs Ofert 2022

III Otwarty Konkurs Ofert 2022

26 października 2022

Organizacje Pozarządowe

Zarząd Powiatu Dębickiego ogłasza III Otwarty Konkurs Ofert 2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów NPP lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu dębickiego w 2023 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu Dębickiego

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Nota informacyjna (RODO)

Fot. pixabay

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/iii-otwarty-konkurs-ofert-2022,art-2776