Nabór kandydatów do komisji konkursowej w III OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2022

Nabór kandydatów do komisji konkursowej w III OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2022

Nabór kandydatów do komisji konkursowej w III OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2022

26 października 2022

Organizacje Pozarządowe

Nabór kandydatów do komisji konkursowej w III OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2022 ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Dębickiego Uchwałą Nr 758/2022 z dnia 26 października 2022.

Powiat Dębicki zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1327) do zgłoszenia przedstawicieli biorących udział w pracach komisji konkursowej. Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.
W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły ofertę w ramach III Otwartego Konkursu Ofert 2022, ogłoszonego 26 października 2022 r.

W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach III OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2022 ogłoszonego 26 października 2022 r.

Zgłoszenia należy skaładać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2022 r.

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZOBACZ NOTĘ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/nabor-kandydatow-do-komisji-konkursowej-w-iii-otwartym-konkursie-ofert-2022,art-2777