II etap budowy chodnika w Głowaczowej dobiega końca

II etap budowy chodnika w Głowaczowej dobiega końca

II etap budowy chodnika w Głowaczowej dobiega końca

11 lipca 2022

Inwestycje

W przeciągu najbliższych dni nastąpi oficjalne zakończenie robót i odbiór techniczny 490 m chodnika, który powstał w Głowaczowej w ramach II etapu inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna – budowa chodnika w miejscowości Grabiny i Głowaczowa”.

Na terenie budowy trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe. Inwestycję realizuje firma DREWBUD Mirosław Cieśla za kwotę 348 559,52 zł.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/ii-etap-budowy-chodnika-w-glowaczowej-dobiega-konca,art-2631