Podziękowali za okazane wsparcie

Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica Marcin Ciszek oraz jego Zastępca Sylwia Zapał otrzymali podziękowanie z Miasta Kałusz na Ukrainie, kóre znajduje się w obwodzie Iwanofankiwskim za dobroczynną pomoc i wsparcie Ukraińskiego narodu.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/podziekowali-za-okazane-wsparcie-2771.html