Dobiega końca remont ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy

Dobiegają końca prace na ulicy Gawrzyłowskiej. Remont przewidywał wylanie nowego asfaltu, przebudowę chodnika z kostki brukowej, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zjazdów do posesji, a także parkingu w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 11.

Mowa o blisko półkilometrowym odcinku jezdni, ale to nie jedyna inwestycja drogowa realizowana obecnie, bądź planowana w mieście. Inwestycja pn. ,,Przebudowa ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy” wyniesie blisko 2 mln złotych. Znaczną część wydatków na to zadanie pokryje dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR. Wykonawcą jest Firma Handlowo-Usługowa „Transkop”.