Ślubowanie nowych funkcjonariuszy policji

W Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy odbyło się uroczyste ślubowanie nowych policjantów. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy Policji w Dębicy mł. insp. Jerzy Mazur.

Wczoraj o godz. 14, w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby policjantów. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa przysięgi: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Mł. insp. Jerzy Mazur, pogratulował nowo przyjętym policjantom i życzył wielu sukcesów zawodowych podczas szkolenia i służby. Nowi funkcjonariusze złożyli ślubowanie w obecności kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

Źródło: debica.policja.gov.pl