Maria Mączka została Radną Powiatu Dębickiego

Maria Mączka weszła do Rady Powiatu Dębickiego. Pani sołtys wsi Pustków złożyła uroczyste ślubowanie podczas LVI sesji. Wypowiadając słowa przysięgi rozpoczęła wypełnianie mandatu Radnej VI kadencji.

Maria Mączka zasiadała już w Radzie Powiatu Dębickiego. Pracowała także w urzędzie Gminy Dębica, a także była dyrektorem szkoły w Pustkowie. Nowa radna ślubowała „rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, oraz przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej “.