Mieszkańcy gmin Czarna i Dębica oraz miasta Dębica już korzystają z nowych chodników

Mieszkańcy gmin Czarna i Dębica oraz miasta Dębica już korzystają z nowych chodników

Mieszkańcy gmin Czarna i Dębica oraz miasta Dębica już korzystają z nowych chodników

03 stycznia 2022

1870 m chodnika wybudowano w ramach I etapu inwestycji prowadzonej w Grabinach i Głowaczowej (gm. Czarna), w Gumniskach powstał kolejny – liczący 566 m – odcinek chodnika, który stanowi kontynuację ciągu pieszego od strony Latoszyna (gm. Dębica), a w mieście Dębica – przy ul. Jana Pawła II – oddano do użytku chodnik o długości 156 m.

– To ruchliwe odcinki dróg, wszystkie wymienione inwestycje były realizowane z myślą o realnej poprawie bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Myślę, że w najbliższych latach tego rodzaju zadania będą jednym z naszych priorytetów – mówi Piotr Chęciek, Starosta Powiatu Dębickiego.

Prawie dwukilometrowy chodnik w gm. Czarna kosztował blisko 994 tys. zł. – W 100 procentach został sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – informuje Tomasz Pyzia, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy. 

Dyrektor ZDP dodaje, że dofinansowanie z RFIL przyznano Powiatowi Dębickiemu również w przypadku chodnika w Gumniskach, który kosztował w sumie ok. 718 tys. zł i stanowi kontynuację ciągu pieszego od strony Latoszyna. – W ramach tej inwestycji wybudowano m.in. zatokę autobusową, poszerzono jezdnię oraz wykonano poprawę systemu odwodnienia drogi – mówi Adam Pieniążek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego. 

– Szczególnie ważną sprawą dla mieszkańców jest fakt, że przy okazji budowy chodnika w Gumniskach „ścięto” bardzo ostry zakręt, poszerzono jezdnię, a przez to znaczenie poprawiono widoczność na tej drodze. Panom starostom i Gminie Dębica należą się podziękowania za wspólną realizację tej inwestycji – podkreśla Stanisław Nylec, radny Rady Gminy Dębica.

Jeżeli chodzi o 156 m chodnika wyremontowanego w mieście Dębica przy ul. Jana Pawła II (w ciągu drogi powiatowej nr 1294R, w okolicy wałów przy Wisłoce) koszt zadania sięgnął blisko 70 tys. zł i w całości sfinansowany został ze środków Powiatu Dębickiego.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/mieszkancy-gmin-czarna-i-debica-oraz-miasta-debica-juz-korzystaja-z-nowych-chodnikow,art-2390