Chodnik kością niezgody

Przebieg ostatniej sesji Rady Miasta Pilzno wzbudził spore kontrowersje wśród mieszkańców i samorządowców. Ośmiu radnych związanych z burmistrzem zagłosowało przeciwko współfinansowaniu remontu chodników przy ul. 3-ego Maja w Pilźnie oraz w Łękach Dolnych. Skąd taka decyzja?

Dróg do wyremontowania jest wiele, środków mniej. W związku z tym Powiat Dębicki od kilku lat realizuje inwestycje z pomocą gmin, które z własnych funduszy pokrywają część kosztów. Podobnie miało być z odcinkami chodników w Pilźnie i Łękach Dolnych. Mimo iż taki scenariusz brzmi świetnie, radni z Pilzna wskazują na spore niedociągnięcia ze strony powiatu.

Według nich nie zostały zachowane podstawowe zasady współfinansowania. Podkreślają również, że remont chodników to priorytet i są gotowi na natychmiastowe wznowienie współpracy – ale na innych warunkach.

Po zapadnięciu decyzji, powiat postanowił zorganizować konferencję, podczas której jego przedstawiciele oraz pilźnieńscy radni z klubu PiS mogliby przedstawić swoje argumenty. Mieszkańcy i media mieli możliwość wysłuchania ich 5 września na rynku w Pilźnie.

Mimo kontrowersji podczas ostatniej sesji, chodnik w Łękach Dolnych i tak doczeka się odnowy. Koszty pokryje Powiat Dębicki, który zdążył już przeprowadzić przetarg. Do wyjaśnienia pozostaje sprawa 432 m chodnika w Pilźnie. Obie strony zgadzają się, że remont to konieczność, a znalezienie rozwiązania sporu musi nastąpić niebawem. Nie wiadomo jednak, na czyich warunkach.