Chodnik w Łękach Dolnych będzie gotowy jeszcze w grudniu 2022 r.

Chodnik w Łękach Dolnych będzie gotowy jeszcze w grudniu 2022 r.

Chodnik w Łękach Dolnych będzie gotowy jeszcze w grudniu 2022 r.

02 grudnia 2022

InformacjeInwestycje

692 914,58 zł ma kosztować budowa 446 m chodnika przy drodze powiatowej Pilzno – Szynwałd w Łękach Dolnych. Inwestycja zakończy się jeszcze w grudniu 2022 r. 

Zadanie w przeważającej części finansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego Powiat Dębicki otrzymał 442 914,58 zł. Pozostałe 250 000 zł przekazała Gmina Pilzno.

Budowa jest realizowana w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach Powiatu Dębickiego – Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno Szynwałd – budowa chodnika w km 3+480 – 4+326 w m. Łęki Dolne – etap 1 w km 3+880 – 4+326”.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/chodnik-w-lekach-dolnych-bedzie-gotowy-jeszcze-w-grudniu-2022-r,art-2818